Left Right

SGK ‘a İstirahatli Personel Bildirimi

Ağu 22, 2013 | admin | Blog | Yorum Yok

Günlerdir tartışılan SGK’ nın 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği Bir hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 4.Maddesinin a fıkrasında tanımlanan sigortalıların, istirahatlı oldukları sürede işçi işveren yükümlülüklerini uygulama esasının özeti aşağıdaki gibidir.
1 –  Hastalık nedeniyle düzenlenen ve süresi 2 gün olan istirahat raporları için çalışamazlık girişinin yapılmasına gerek yoktur.2 –  İstirahat raporu iş kazası nedeniyle düzenlenmiş ise; süresi 2 gün 20 gün kaç gün olduğuna bakılmaksızın elektronik ortamda kuruma bildirilmesi gerekecek.3 –  10 güne kadar düzenlenen istirahat raporlarının bildirimi, istirahat süresinin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirilmesi gerekir.5 –  10 günden fazla düzenlenen istirahat raporları için çalışamazlık giriş sigortalının talebine bırakılmıştır. Sigortalı, 10 günlük sürelerle işgöremezlik ödeneği almak istiyorsa 10 günlük sürenin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekecek eğer; sigortalının böyle bir talebi olmazsa raporun bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekir.6 –  Yukarıda belirtilen bildirim sürelerinde bildirimin yapılmadığı tespit edildiğinde işverene 5 iş günü içinde bildirimin yapılması için yazı ile tebliğ edilecek bu tebligata rağmen işveren bildirimi yapmazsa o zaman  idari para cezası uygulanabilecek. İşyerinin bağlı olduğu Sosyal güvenlik müdürlüğü tarafından tebliğ yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacaktır.7 –   2010/66 sayılı genelgede dikkatimizi çeken bir diğer hususta Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurlarınca yapılan denetimlerde kendisine istirahat raporu ibraz edilmiş olmasına rağmen bildirimi geç yapan işverenler hakkında tebligat yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanabilecektir. Kayıt dışı ile mücadelede işyeri denetimlerine gelen denetim memurlarının bundan sonra da buna benzer yoklamaları da yapacaklarına da hazırlıklı olmak gerekir.

Günlerdir tartışılan SGK’ nın 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği Bir hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 4.Maddesinin a fıkrasında tanımlanan sigortalıların, istirahatlı oldukları sürede işçi işveren yükümlülüklerini uygulama esasının özeti aşağıdaki gibidir.
1 –  Hastalık nedeniyle düzenlenen ve süresi 2 gün olan istirahat raporları için çalışamazlık girişinin yapılmasına gerek yoktur.2 –  İstirahat raporu iş kazası nedeniyle düzenlenmiş ise; süresi 2 gün 20 gün kaç gün olduğuna bakılmaksızın elektronik ortamda kuruma bildirilmesi gerekecek.3 –  10 güne kadar düzenlenen istirahat raporlarının bildirimi, istirahat süresinin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirilmesi gerekir.5 –  10 günden fazla düzenlenen istirahat raporları için çalışamazlık giriş sigortalının talebine bırakılmıştır. Sigortalı, 10 günlük sürelerle işgöremezlik ödeneği almak istiyorsa 10 günlük sürenin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekecek eğer; sigortalının böyle bir talebi olmazsa raporun bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekir.6 –  Yukarıda belirtilen bildirim sürelerinde bildirimin yapılmadığı tespit edildiğinde işverene 5 iş günü içinde bildirimin yapılması için yazı ile tebliğ edilecek bu tebligata rağmen işveren bildirimi yapmazsa o zaman  idari para cezası uygulanabilecek. İşyerinin bağlı olduğu Sosyal güvenlik müdürlüğü tarafından tebliğ yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacaktır.7 –   2010/66 sayılı genelgede dikkatimizi çeken bir diğer hususta Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurlarınca yapılan denetimlerde kendisine istirahat raporu ibraz edilmiş olmasına rağmen bildirimi geç yapan işverenler hakkında tebligat yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanabilecektir. Kayıt dışı ile mücadelede işyeri denetimlerine gelen denetim memurlarının bundan sonra da buna benzer yoklamaları da yapacaklarına da hazırlıklı olmak gerekir.

Günlerdir tartışılan SGK’ nın 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliği Bir hizmet akdiyle bir işverene bağlı çalışan 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 4.Maddesinin a fıkrasında tanımlanan sigortalıların, istirahatlı oldukları sürede işçi işveren yükümlülüklerini uygulama esasının özeti aşağıdaki gibidir.
1 –  Hastalık nedeniyle düzenlenen ve süresi 2 gün olan istirahat raporları için çalışamazlık girişinin yapılmasına gerek yoktur.2 –  İstirahat raporu iş kazası nedeniyle düzenlenmiş ise; süresi 2 gün 20 gün kaç gün olduğuna bakılmaksızın elektronik ortamda kuruma bildirilmesi gerekecek.3 –  10 güne kadar düzenlenen istirahat raporlarının bildirimi, istirahat süresinin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirilmesi gerekir.5 –  10 günden fazla düzenlenen istirahat raporları için çalışamazlık giriş sigortalının talebine bırakılmıştır. Sigortalı, 10 günlük sürelerle işgöremezlik ödeneği almak istiyorsa 10 günlük sürenin bitimini takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekecek eğer; sigortalının böyle bir talebi olmazsa raporun bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde bildirimin yapılması gerekir.6 –  Yukarıda belirtilen bildirim sürelerinde bildirimin yapılmadığı tespit edildiğinde işverene 5 iş günü içinde bildirimin yapılması için yazı ile tebliğ edilecek bu tebligata rağmen işveren bildirimi yapmazsa o zaman  idari para cezası uygulanabilecek. İşyerinin bağlı olduğu Sosyal güvenlik müdürlüğü tarafından tebliğ yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanmayacaktır.7 –   2010/66 sayılı genelgede dikkatimizi çeken bir diğer hususta Kurumun kontrol ve denetimle görevli memurlarınca yapılan denetimlerde kendisine istirahat raporu ibraz edilmiş olmasına rağmen bildirimi geç yapan işverenler hakkında tebligat yazısı gönderilmeden idari para cezası uygulanabilecektir. Kayıt dışı ile mücadelede işyeri denetimlerine gelen denetim memurlarının bundan sonra da buna benzer yoklamaları da yapacaklarına da hazırlıklı olmak gerekir.

Yoruma Kapalıdır.